Buhar Kazanları

Tanım: Herhangi bir yakıtın (Katı, Sıvı, Gaz)  yakılması sonucu veya elektrik veya nükleer enerji kaynağı kullanılarak sudan istenilen sıcaklık, basınç ve miktarda buhar elde etmeye yarayan basınçlı kapalı bir kaptır.

Buhar Kazanlarının Sınıflandırılması

1. Kullanılış yerlerine göre:

• Sabit kazanlar

• Portatif kazanlar

• Lokomotif kazanlar

• Gemi buhar kazanları

2. Buhar kazanları kazan basınçlarına göre:

• Alçak basınçlı kazanlar

• Yüksek basınçlı kazanlar

• Süper kritik basınçlı kazanlar

3. Ocak cinsine göre:

• Dıştan ocaklı kazanlar

• İçten ocaklı kazanlar

4. Kullanılan yakıt cinsine göre:

• Kömür yakan kazanlar

• Sıvı yakıt kullanılan kazanlar

• Gaz yakıt kullanılan kazanlar

5. Konsrüksüyonuna göre:

• Duman borulu kazanlar

1. Alev borulu

2. Alev-duman borulu

3. Su borulu kazanlarKazanları değişik kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür.

1. Isı alan akışkanın özelliklerine göre:

a) Sıcak su kazanları ( kalorifer kazanları )

b) Kaynar su kazanları

c) Kızgın yağ kazanları

d) Buhar kazanları

1. Alçak basınç (0,5 bar )

2. Yüksek basınç ( 0,5 bar’dan yukarı )

2. Kazanın ihtiva ettiği su hacmine göre:

a) Büyük su hacimli kazanlar

b) Küçük su hacimli kazanlar

c) Çok küçük su hacimli kazanlar ( buhar jeneratörleri )

3. Alev – duman gazlarının dolaşım durumuna göre:

a) Alev borulu, duman borulu, alev – duman borulu kazanlar

1 geçişli ( tek geçişli )

2 geçişli

3 geçişli

b)  Su borulu kazanlar

c)   Alev borulu- su borulu kazanlar

4. Suyun dolaşım şekline göre:

a)  Tabii (doğal) dolaşımlı kazanlar

b)   Cebri dolaşımlı kazanlar

5. Yaktığı yakıta göre:

a)   Katı yakıt yakan kazanlar

b)   Sıvı yakıt yakan kazanlar

c)   Gaz yakıt yakan kazanlar

d)   Çok yakıt yakan kazanlar

e)   Yanabilir endüstri artığı ve çöp yakan kazanlar

f)   Atık ısı (çürük gaz ) kazanları

g)   Elektrikle ısı veya buhar üreten kazanlar

6. Yanma hücresinin ( ocağının ) konumuna göre:

a)  İçten ocaklı kazanlar

b)  Dıştan ocaklı kazanlar

c)  Ön ocaklı kazanlar

d)  Arka ocaklı kazanlar