Basınçlı Tanklar

Ürettiği Buhar Basıncı 0.5 Atü (Kg/cm2) ve Daha Düşük Olan Alçak Basınçlı Buhar Kazanları Kontrol ve Emniyet Cihazları :

(a)     Termometre            :        Kazan içindeki sıcaklığı gösterir.

(b)     Manometre             :        Kazan içindeki buhar basıncını gösterir.

(c)      Su Seviye Göstergesi         :        Kazan içindeki su seviyesini gösterir.

(ç)      Emniyet Ventili veya Sifonu :       Kazanın emniyetini sağlar. Buhar basıncı yükselince fazla buharı dışarı atarak kazanın patlamasını önler.

(d)     Besleme Suyu Girişi  :        Kazanın suyu eksilince su vermeye yarar. Genellikle kazanın üst yanında bulunur. Su pompa ile verilir. Besleme suyu borusu üzerinde pompa ile kazan arasında bir geri tepme valfi bulunur ve geri tepme valfi pompa durduğunda kazan içindeki suyun pompanın emiş tarafına geri gelmesini önler.

(e)     En Düşük Su Seviyesi Alarm düzeni: Kazanın su seviyesinin normalin altına düşmesi halinde tehlikeyi haber verir.

(f)      Presostad :    Kazanın basıncını sabit tutar, sıvı yakıtlı kazanlarda basınç arttıkça brülörü durdurur, basınç düştükçe brülörü çalıştırır.

(g)     Azami Basınç Alarm Düdüğü: Kazanda teşekkül edecek buhar basıncının herhangi bir nedenle aşırı yükselmesi durumunda tehlikeyi haber verir.

Kızgın Su Kazanları Kontrol Ve Emniyet Cihazları :

(a)     Termometre :Kazan içindeki sıcaklığı gösterir

(b)     Manometre    :Kazan içindeki kızgın suyun basıncını gösterir, kazan üzerinde bulunur.

(c)      Emniyet Ventili: Tesisattaki kızgın suyun basıncı normalin üzerine çıkarsa bir miktar fazlalık suyu tahliye eder.

(ç)      Kazan Su Doldurma Boşaltma Musluğu: Tesisatın eksilen suyunu tamamlamak için kullanılır ve kazanın alt kısmında bulunur.

(d)     Kapalı Sistem Genleşme Deposu    :Kazanın ve sistemin emniyetini sağlar. Kazanda ısınarak genleşen suyun fazlası bu depoda toplanır ve tesisattaki suyun soğuyup seviyesi düşünce buhardan tamamlanır.

(e)     Kapalı Sistemde Emniyet Borusu    :Kazanın emniyetini sağlar. Kazanda ısınarak genleşen suyun fazlası bu depoda toplanır ve tesisattaki su soğuyup seviyesi düşünce buradan tamamlanır.

(f)      Termostat     :Kazandaki kızgın suyun sıcaklığını sabit tutar. Sıvı yakıtlı kazanlarda sıcaklık artınca brülörü durdurur, sıcaklık düşünce brülörü çalıştırır. Kömür yakıtlı kazanlarda ise sıcaklık artması veya azalması halinde sırasıyla yanma havası vantilatörünü durdurur veya çalıştırır.

Yüksek Basınçlı (0.5 Atüden Fazla) Buharlı Isıtma Tesisatı :

(1)     Kazanda yüksek basınçlı buhar üretilir.

(2) Üretilen buhar ana buhar gidiş kolektörüne alınır.

(3)     Ana buhar kolektöründen, buhar sarf yerlerine (kalorifer sıcak suyu üreten eşanjörlere, kullanma sıcak suyu üreten boylere, mutfak ve çamaşırhane cihazlarına ve diğerlerine ) buhar taşıyıcı borular vasıtasıyla götürülür. Buhar borularında buhardan oluşan sıcak su (kondens) muayyen mesafelerde özel ayırıcılar (kondenstoplar) dan geçirilerek kondens borusuna verilir. Yüksek basınçlı buharın basıncı boylerlere ve mutfak çamaşırhane cihazlarına girmeden önce bir basınç düşürücüden geçirilerek bu cihazların dayanabileceği 0.5 Atü değere düşürülür. Buharın su haline dönüşen kısmı kondenstoplarda ayrılarak tali kondens depolarında toplanır.

(4)     Tali kondens pompaları tali kondens tanklarından kazan dairesindeki ana kondens tankına su basar.

(5)     Ana kondens tankı ile kazanlar arasındaki kazan besi pompaları kazanın ihtiyacı olan suyu (kazan kondens tankından emdikleri kondensi) kazana basarlar. Kazanda su seviyesi normal ayar değerine çıkınca kazan tadiye cihazı vasıtasıyla kazan pompası otomatik olarak stop eder.

(6)     Kazan besi pompası stop ettiğinde, kazandaki suyun kazan etrafında hüküm süren yüksek buhar basıncı etkisiyle kazan besleme borusundan geri gelmesini önlemek için kazan ile kazan besi pompası arasına geri gelişe mani olan geri tepme valfi (çek valf) konur.

Bazı tesislerde kondens tankından kondens suyu kazanına basılmadan önce degazör (gaz ayırıcı) denilen bir tanka degazör su seviye kontrol cihazından kumanda alan degazör besi pompaları vasıtasıyla basılarak kondens suyunun tahrip edici gazları ayrılır

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ