Kazanlar

Katı Yakıtlı ve Sıvı Yakıtlı Kazan.

(1)      Kazan Bölümleri Ve Parçaları    :

(a)     Ocak   : Yakıtın yakıldığı bölüm (sıvı yakıt yakan kazanlarda tuğla ile özel bir hücre yapılır).

(b)     Ateş Kapağı   : Katı yakıt yakan kazanlarda ocağa kömür atılan kapak.

(c)      Küllük : Ocağın altına kömürün toplandığı bölüm. Sıvı yakıt yakan kazanlarda bu bölüm yoktur.

(ç)      Küllük Kapağı: Küllüğün ön kısmında kül almaya yarayan kapak.

(d)     Küllük Hava Klapesi: Küllük kapağı üzerinde ocağa hava girişini azaltan düzen.

(e)     Izgara : Ocak ile küllüğü ayıran ve üzerine kömür atılıp yakılan dökme demir parçaları (sıvı yakıt kazanlarında yoktur.)

(f)      Ön Duman Kutusu: Çelik alev duman borulu kazanlarda arkadan öne gelen gazların toplanıp üstteki borulardan arkaya dönmesini sağlayan kutu.

(g)     Arka Duman Kutusu  : Kazana ısının vermiş olduğu gazların gaz kanalından geçmek üzere toplandıkları kutu.

(h)     Baca Damperi          :        Arka duman kutusundan gaz kanalına giden gazları açıp kapayan ve baca çıkışını aralayan klape.

(ı)      Patlama Kapağı        :        Sıvı yakıt yakan kazanlarda kazanın patlamasını önlemek için yanma odasının arka tarafından konan yaylı yada ağırlıklı bir kapak.

(i)      Gaz Kanalı     :        Arka duman kutusunu bacaya birleştiren yuvarlak veya köşeli kanal.

Açık Sistemde (Genleşme Deposu Çatıda Ve Atmosfere Açık Sistemlerde) Çalışan 90/70 0C Sıcak Su Üreten Kalorifer Kazanları Kontrol Ve Emniyet Cihazları :

(a)     Termometre            :        Kazan suyunun sıcaklığını gösterir; kazanın ya da gidiş kolektörünün üzerinde bulunur.

(b)     Hidrometre    :        Binadaki su seviyesini gösterir. Kazanın veya gidiş ve dönüş kolektörünün üzerinde bulunur. Açık sistemde çalışan (genleşme deposu dış havaya açılan kazanlarda bulunur.)

(c)      Kazan Su Doldurma Boşaltma Musluğu     :        Tesisatın eksilen suyunu tamamlamak için kullanılır. Kazanın alt kısmında bulunur.

(ç)      Açık Sistem Genleşme Deposu       :        Kazanın ve tesisatın emniyetini sağlar. Kazan ısınınca hacmi genişleyen suyun fazlası bu depoda toplanır ve tesisatın suyu soğuyup seviyesi düşünce burada tamamlanır. Açık sistem (genleşme deposu atmosfere açık) kazanlar için bir emniyet donanımı olup çatıya yerleştirilir.

(d)     Haberci Borusu        :        Tesisata su verirken tesisatın dolduğunu haber veren borudur. Atmosfere açık genleşme depolu sistemlerde genleşen deponun üst kısmından kazan dairesine iner.

(e)     Açık Sistemde Gidiş Dönüş Emniyet Boruları        :        Kazan emniyetini sağlar. Kazanda ısınan su, gidiş emniyet borusundan genleşme deposuna dolar ve soğuyup tesisatta su seviyesi düşünce dönüş emniyet borusundan noksanlık tamamlanır. Kazan ve açık genleşme depoları arasında kesinlikle vana olmamalıdır.

Kapalı Sistemde (Atmosfere Kapalı Sistemlerde) Çalışan 90/70 °C Sıcak Su Üreten Kalorifer Kazanları Kontrol Ve Emniyet Cihazları:

(a)     Termometre : Kazan içindeki su sıcaklığını gösterir.

(b)     Manometre    : Tesisattaki sıcak suyun basıncını gösterir. Kazanın veya atmosfere kapalı genleşme deposunun üzerinde bulunur.

(c)      Kazan Su Doldurma Boşaltma Musluğu     : Tesisatın eksilen suyunu tamamlamak için kullanılır. Kazanın alt kısmında bulunur.

(ç)      Kapalı Sistem Genleşme Deposu :  Kazanın ve tesisatın emniyetini sağlar. Kazan ısınınca hacmi genişleyen suyun fazlası bu depoda toplanır ve tesisatın suyu soğuyup seviyesi düşünce buradan tamamlanır.

(d)     Emniyet Ventili: Sıcaklık etkisiyle tesisattaki suyun basıncı normalin üstüne çıkarsa bir miktar fazla suyu tahliye eder. Hem kazan üzerinde hem de genleşme tankı bağlantısında olmalı, bağlantısında vana olmamalıdır. Yetkili servislerle devamlı kontrol altında tutulmalıdırlar.

(e)     Haberci Borusu        :        Tesisata su verirken tesisatın dolduğunu haber veren borudur. Atmosfere kapalı genleşme depolu sistemlerde en üst katta bulunan, çatıdaki hava tahliye tüpünden başlayıp kazan dairesine iner.

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ