Tam Silindirik Buhar Kazanları

Tam SİLİNDİRİK Buhar Kazanları

İçinde herhangi bir sıvı kaynatılarak buhar elde edilen aygıtlara bu­har kazanı denir;bu ad daha çok, sudan buhar elde etmeye yarayan aygıtlar için kulla­nılır.

Su ısıtılırsa bir süre sonra su kaynar ve buharlaş­maya başlar. Bu buhar sudan ayrılarak kabın içinde, su düzeyinin üstündeki boşlukta topla­nır. Su buharı, suyun sıvı haldeyken kapladığı hacimden çok daha büyük bir hacme yayılır.

Serbestçe yayılabildiği zaman, sıvı haldeyken kapladığı hacmin yaklaşık 1.700 katı kadar bir hacmi kaplar. Ama kapalı kaplar böylesine bir genleşme­ye olanak vermez ve genleşmek isteyen gaz kabın çeperlerine basınç yapar.

Su düzeyinin üstündeki boşlukta ne kadar çok buhar topla­nırsa, buharın kazan çeperlerine ve kazandaki su üzerine yaptığı basınç da o kadar artar.

KAZAN BÖLÜMLERİ:

a) ÖN YANMA ODASI: Yakıtın yakıldığı bölüm,
b) ATEŞ KAPAĞI: Katı yakıt yakan kazanlarda ocağa kömür atılan kapak,
c) KAZAN KAPAĞI: Kazan borularını temizlemek için kullanılan kapak.
d) IZGARA: Ocak ile küllüğü ayıran ve üzerine kömür atılıp yakılan dökme demir parçaları,
e) ÖN DUMAN KUTUSU: Çelik alev duman borulu kazanlarda arkadan öne gelen gazların toplanıp üstteki borulardan arkaya dönmesini sağlayan kutu,
f) ARKA DUMAN KUTUSU: Kazana ısının vermiş olduğu gazların gaz kanalından geçmek üzere toplandıkları kutu,
g) BACA DAMPERİ: Arka duman kutusundan gaz kanalına giden gazları açıp kapayan ve baca çıkışını aralayan klape,
h) PATLAMA KAPAĞI: Sıvı yakıt kazanlarda kazanın patlamasını önlemek için yanma odasının arka tarafından konan yaylı yada ağırlıklı bir kapak,
i) GAZ KANALI: Arka duman kutusunu bacaya birleştiren yuvarlak veya dört köşeli kanal.

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ